5.0
 
Bảo Tàng Lịch Sử Quân Sự Việt Nam (Vietnam Military History Museum)

Một địa điểm thú vị cho việc nghiên cứu lịch sử... - by AT

17 Feb 2018, 11:38

5.0
 
Quảng Trường Ba Đình

Lăng chỉ tịch Hồ Chí Minh !... - by Bui Dac Duong

17 Feb 2018, 11:38

5.0
 
Phủ Chủ Tịch (Presidential Palace)

Photography is not allowed!... - by Dennis Cruz

17 Feb 2018, 11:38

5.0
 
Hoàng Thành Thăng Long (Imperial Citadel of Thang Long)

Còn mỗi cái Đoan Môn với đôi rồng đá... - by Chak® Kú

17 Feb 2018, 11:38

5.0
 
Làng Cổ Bát Tràng

Đẹp rất nhiều đồ đẹp đáng để mua, hjhj... - by Mr Bat ®

17 Feb 2018, 11:38

5.0
 
Nhà Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Cây si này mọc trên mái ngói BV 108 nơi bác Võ Nguyên Giáp... - by Especen hotel

17 Feb 2018, 11:38

5.0
 
Chợ Bát Tràng (Bat Trang Market)

Rất nhiều đồ gốm sứ đẹp... - by Andy Tao 🍀

17 Feb 2018, 11:38

5.0
 
Đôi Rồng Thiêng

Sản phẩm của công ti bỏ mẹ nào đó(quên tên) chào mừng đại lễ... - by 5 Beo

17 Feb 2018, 11:38

5.0
 
Hồ Hữu Tiệp

It's not really a lake anymore but a tiny pond in the middle of... - by J ason B

17 Feb 2018, 11:38

5.0
 
Cầu Thê Húc (The Huc Bridge)

Windy & peaceful view early morning Must visit when go jogging around the lake... - by Yuri Vnb

17 Feb 2018, 11:38

5.0
 
Bảo Tàng Lịch Sử

   

17 Feb 2018, 11:38

5.0
 
Bộ Tư lệnh Thủ Đô

   

17 Feb 2018, 11:38

5.0
 
Ô Quan Chưởng

Trông nhếch nhác vãi... - by Dat Nguyen

17 Feb 2018, 11:38

5.0
 
Đình Kim Ngân

Đình Kim Ngân là công trình kiến trúc tín ngưỡng cổ được xây dựng... - by 5 Beo

17 Feb 2018, 11:38

5.0
 
Bốt Hàng Đậu

To cu bon cho vang... - by Hanh Hanna

17 Feb 2018, 11:38

5.0
 
Hỏa Lò (Hoa Lo Prison or "Hanoi Hilton")

I love how the say the GI's had a great time here....... - by Igal Goldsmith

17 Feb 2018, 11:38

5.0
 
Cầu Long Biên (Long Bien Bridge)

This is very old bridge and it should be replaced by a new one... - by Kien Bui

17 Feb 2018, 11:38

5.0
 
Đài tưởng niệm liệt sĩ

   

17 Feb 2018, 11:38

Search