674 places to visit in Hanoi

674 places to visit in Hanoi

5.0
 
Bảo Tàng Lịch Sử Quân Sự Việt Nam (Vietnam Military History Museum)

Một địa điểm thú vị cho việc nghiên cứu lịch sử... - by AT

23 Apr 2018, 02:03

5.0
 
Quảng Trường Ba Đình

Lăng chỉ tịch Hồ Chí Minh !... - by Bui Dac Duong

23 Apr 2018, 02:03

5.0
 
Phủ Chủ Tịch (Presidential Palace)

Photography is not allowed!... - by Dennis Cruz

23 Apr 2018, 02:03

5.0
 
Hoàng Thành Thăng Long (Imperial Citadel of Thang Long)

Còn mỗi cái Đoan Môn với đôi rồng đá... - by Chak® Kú

23 Apr 2018, 02:03

5.0
 
Làng Cổ Bát Tràng

Đẹp rất nhiều đồ đẹp đáng để mua, hjhj... - by Mr Bat ®

23 Apr 2018, 02:03

5.0
 
Nhà Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Cây si này mọc trên mái ngói BV 108 nơi bác Võ Nguyên Giáp... - by Especen hotel

23 Apr 2018, 02:03

5.0
 
Chợ Bát Tràng (Bat Trang Market)

Rất nhiều đồ gốm sứ đẹp... - by Andy Tao 🍀

23 Apr 2018, 02:03

5.0
 
Đôi Rồng Thiêng

Sản phẩm của công ti bỏ mẹ nào đó(quên tên) chào mừng đại lễ... - by 5 Beo

23 Apr 2018, 02:03

5.0
 
Hồ Hữu Tiệp

It's not really a lake anymore but a tiny pond in the middle of... - by J ason B

23 Apr 2018, 02:03

5.0
 
Ô Quan Chưởng

Trông nhếch nhác vãi... - by Dat Nguyen

23 Apr 2018, 02:03

5.0
 
Đình Kim Ngân

Đình Kim Ngân là công trình kiến trúc tín ngưỡng cổ được xây dựng... - by 5 Beo

23 Apr 2018, 02:03

5.0
 
Bốt Hàng Đậu

To cu bon cho vang... - by Hanh Hanna

23 Apr 2018, 02:03

5.0
 
Bộ Tư lệnh Thủ Đô

   

23 Apr 2018, 02:03

5.0
 
Cầu Thê Húc (The Huc Bridge)

Windy & peaceful view early morning Must visit when go jogging around the lake... - by Yuri Vnb

23 Apr 2018, 02:03

5.0
 
Bảo Tàng Lịch Sử

   

23 Apr 2018, 02:03

5.0
 
Hỏa Lò (Hoa Lo Prison or "Hanoi Hilton")

I love how the say the GI's had a great time here....... - by Igal Goldsmith

23 Apr 2018, 02:03

5.0
 
Đình Yên Phụ

Nằm ngay lối vào làng yên phụ,cạnh Hanoi SheratonTrước mặt là 1 ao nhỏ... - by 5 Beo

23 Apr 2018, 02:03

5.0
 
Cầu Long Biên (Long Bien Bridge)

This is very old bridge and it should be replaced by a new one... - by Kien Bui

23 Apr 2018, 02:03

Search